Our Online Fines Payment is currently not functioning and we are working towards resolving the issue. We apologize for any inconvenience.

Tiếng Việt

Thư Viện Công Cộng Vancouver Kính Chào Quý Vị

Chúng tôi xin mời quý vị đến thăm Thư Viện Công Cộng Vancouver (Vancouver Public Library (VPL)) để làm quen với thư viện. Nhân Viên của chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc và giúp tìm tài liệu quý vị cần. VPL gồm 22 chi nhánh. Mỗi chi nhánh đều có phương tiện sử dụng các trạm máy điện toán có internet và chương trình đánh chữ miễn phí, phưong tiện nghi truy cập vô tuyến miễn phí, và máy sao chụp/máy rọi bỏ tiền cắc.

Các chi nhánh Central, Britannia, Fraserview, Kensington, Mount Pleasant, Renfrew, và South Hill có tài liệu bằng tiếng Việt. Chúng tôi đặt mua sách, tạp chí, sách thu âm, và DVD cho người lớn và trẻ em. Không phải dạng tài liệu nào cũng có bằng tất cả mọi ngôn ngữ, nhưng nếu chúng tôi không có những gì quý vị cần thì chúng tôi sẽ cố tìm cho quý vị tại các thư viện khác. Chúng tôi cũng cung cấp các nguồn tài nguyên học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhì và các chương trình và sinh hoạt cho mọi lớp tuổi (xem lịch trình sinh hoạt trên mạng của chúng tôi).

Cách xin Thẻ Thư Viện và gia nhập thư viện

Phải có thẻ thư viện VPL hợp lệ để mượn tài liệu, sử dụng các trạm truy cập Internet và các bộ lưu dữ kiện từ nhà. Hãy đọc Cách xin Thẻ Thư Viện để biết thêm chi tiết. Người mới có thẻ VPL có thể mượn mỗi lần tối đa 10 món ngay lập tức. Sau khi quý vị đã có thẻ được bốn tháng, quý vị có thể mượn mỗi lần tối đa 50 món.

Trương mục thư viện của quý vị trên mạng

Hãy ghé chúng tôi trên mạng tại www.vpl.ca để xem các buổi sinh hoạt của thư viện hoặc tìm tạp chí và các bài báo. Hãy dùng danh mục thư viện trên mạng để tìm tài liệu thư viện. Nếu quý vị ghi danh thẻ thư viện của mình, quý vị có thể xem trương mục thư viện của mình trên mạng để biết đã mượn những gì, xem những khoản tiền phạt chưa trả, và cập nhật chi tiết cá nhân của quý vị.

Một số món mượn của thư viện có thể được gia hạn (để quý vị có thể giữ món đó lâu hơn). Quý vị không thể gia hạn một món nào đó nếu có người khác yêu cầu giữ món đó, và có thể có những khoản hạn chế khác. Hãy dùng danh mục thư viện để gia hạn những món đã mượn.

Nếu không có một món nào đó (vì người khác đã mượn, hoặc không có tại chi nhánh địa phương của quý vị, hoặc nếu thư viện đã đặt mua nhưng chưa nhận được), quý vị có thể yêu cầu giữ trước cho mình và khi có thì chúng tôi sẽ gửi đến chi nhánh do quý vị chọn. Muốn giữ trước một món, hãy tìm trong danh mục thư viện, bấm vào đường nối ‘Place a Hold’ (‘Giữ Trước Tài Liệu’), đăng nhập vào trương mục của quý vị, và sau đó chọn trong ô hiện lên chi nhánh quý vị muốn đến lấy. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi có món đó.

Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi mua một món nào đó (Đề Nghị Mua) hoặc yêu cầu gửi một món nào đó từ một hệ thống thư viện khác (Mượn Liên Thư Viện). Xin nhờ nhân viên giúp về các mẫu này.

Ngoài các trách nhiệm nói trên, người có thẻ VPL còn có các trách nhiệm sau đây:

  • Quý vị chịu trách nhiệm về tất cả các tài liệu mượn bằng thẻ của quý vị. Nhớ đừng làm hư hại tài liệu, và trả lại vào hoặc trước ngày hạn cuối để tránh bị phạt tiền. Xin xem Thời hạn mượn và tiền phạt để biết thêm chi tiết.
  • Chúng tôi không tính tiền phạt trả trễ tài liệu đối với thẻ của trẻ em, nhưng trẻ em phải được khuyến khích sử dụng thư viện có trách nhiệm. Khi trẻ đủ 14 tuổi thì sẽ có thẻ của thiếu niên.
  • Người lớn không được mượn tài liệu cho mình bằng thẻ thư viện của trẻ em. Cha mẹ chịu trách nhiệm về các trường hợp sử dụng thẻ của trẻ em cho đến khi trẻ đủ 19 tuổi.
  • Đừng cho bất cứ người nào khác sử dụng thẻ thư viện của quý vị. Hãy giữ kỹ thẻ thư viện như thẻ tín dụng của quý vị.
  • Nếu quý vị làm mất thẻ thư viện của mình, hãy trình báo ngay cho bất cứ chi nhánh nào của VPL. Nếu chưa trình báo bị mất thẻ, quý vị phải chịu trách nhiệm về bất cứ tài liệu nào mượn bằng thẻ đó. Có lệ phí $2.00 để thay thẻ bị mất.
  • Liên lạc với bất cứ chi nhánh nào của VPL nếu quý vị đổi địa chỉ hoặc chi tiết cá nhân nào khác.
  • Nếu quý vị cung cấp địa chỉ email, quý vị sẽ nhận được thông báo bằng email về các yêu cầu đã sẵn sàng để đến lấy và những món quá hạn trả. Nếu không, quý vị sẽ được liên lạc bằng điện thoại hoặc thư thường.

Quyền Riêng Tư/Bảo Mật

Tất cả chi tiết trong hồ sơ của quý vị đều được giữ kín, và thư viện không lưu lại chi tiết những gì quý vị đã mượn.Tuy nhiên, chúng theo dõi những món quá hạn trả và tài liệu bị mất. Để bảo mật chi tiết cá nhân của quý vị, chúng tôi yêu cầu quý vị thường xuyên đổi mã số cá nhân (PIN) dùng để đăng nhập trương mục thư viện của quý vị. Muốn đổi số PIN, hãy bấm vào My VPL, và đăng nhập bằng cách dùng số thẻ thư viện và số PIN hiện thời của quý vị. Sau khi đăng nhập, hãy chọn "Account Settings" (“Cài Đặt Trương Mục”) trong danh mục "My VPL". Ở trang này, hãy điền mẫu trên mạng để đổi số PIN của quý vị.

Cần thêm chi tiết?

Quý vị có thể tìm thêm chi tiết tại thư viện, trênn website của chúng tôi, và bằng điện thoại. Muốn được trợ giúp tổng quát (chỉ bằng tiếng Anh), xin gọi cho chúng tôi tại số 604-331-3603 hoặc liên lạc với chi nhánh gần nhất. Quý vị cũng có thể gửi email đến .(JavaScript must be enabled to view this email address).

james.bond@vpl.ca